lunenberg.info
Over Mieke Lunenberg

Kennis en ervaring

Ik ben een opleider van opleiders. Zo begeleid ik bijvoorbeeld collega's die onderzoek doen naar hun eigen praktijk. Ook verzorg ik workshops en lezingen voor collega's in Nederland, maar ook daar buiten: in Vlaanderen, Zwitserland, Japan, Duitsland, Noorwegen, Australië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. 

          

Al ruim vijftien jaar doe ik onderzoek naar de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Ik ben lid van het editorial board van Studying Teacher Education en van Sense Professional Series. Ik was ook zes jaar lang associate editor van Teaching and Teacher EducationHet publicatieoverzicht op deze website geeft een overzicht van de onderzoeksthema's waaraan ik werk en heb gewerkt.

Al jarenlang ben ik actief betrokken bij het stimuleren van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders: ik was redacteur van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, coordinator van de werkgroep onderzoek van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON), behoorde bij de eerste lichting geregistreerde lerarenopleiders en bij de eerste groep collega-beoordelaars, en was projectleider voor de ontwikkeling van de Kennisbasis van Lerarenopleiders. Daarnaast was ikook lid en voorzitter van diverse visitatiecommissies.In 2013 heb ik samen met anderen het International Forum for Teacher Educator Development (InFo-TED) opgericht (foto: Council Meeting in Bergen, Noorwegen). Op de pagina Nieuws en Agenda vindt u actuele informatie over InFo-TED.

Interview 'Leraren opleiden heeft een dubbele bodem'

Lidmaatschappen

American Educational Research Association (AERA)/Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP);Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON); International Forum for Teacher Educator Development (InFo-TED).